Fyllas første år

Fylla blev bygget i Nyborg i 1922 af Skibsbygmester Niels Peter Waldemar Dreyer, og er en af de tre jagtbyggede tremastsskonnerter, man kan møde i vore farvande. De to andre er Marilyn Anne fra 1919 og Fulton fra 1915.

Fylla blev bygget under navnet Fyn til et rederi i Marstal, og herfra blev den sat i fart på Nord- og Østersøen. Lasteevnen var 170 ton, og skonnerten blev fra starten bygget med hjælpemotor (48hk).

Efter 7 år på Nord- og Østersøen blev skonnerten købt af rederiet Grønland A/S og sendt på fiskeri ved Grønland under navnet Fylla. I 1932 blev skibet overtaget af Den Kongelige Grønlandske Handel. Med tiden skiftede man til en større maskine et par gange, først 96hk og sidst i grønlandsfarten en 174hk Alpha diesel.

I en kort periode fra 1968 – 1969 hed skibet Arctic Freezer og var ejet af Albrecht & Boserup Grønland A/S, Godthåb.
De sidste 10 år af Grønlandstiden var skibet ejet af en færing, der byggede det om, så det kunne fungere som fryseskib. Fylla hentede får og fisk fra de mindre bopladser på kysten til de større opsamlingshavne, hvor lasten blev omladet og fragtet videre til Danmark. Skibet hed i den periode Polar Freezer, og under det navn blev det købt af Fyns Amtskommune i 1979 med henblik på at bygge det om til et lejrskoleskib.

 

Lejrskoleskibet bliver en realitet

Skibet blev i de følgende tre år indrettet som lejrskoleskib som et beskæftigelsesprojekt for unge arbejdsløse i Odense. I forbindelse med ombygningen fik Fylla en ny maskine, en 236hk Scania diesel.

Skonnerten Fylla blev ved årsskiftet 2006/2007 overdraget til Fylla Fonden, stiftet af Faaborg-Midtfyn, Svendborg og Ærø Kommuner.  Fylla Fonden viderefører skibets drift gennem Rederiet Fylla.

limfjorden rundt, fylla, sejlskib, fyn rundt
Fylla Fondens målsætning

Fylla Fonden, som er stiftet af kommunerne Faaborg-Midtfyn, Svendborg og Ærø, købte skonnerten med det formål, at skibet skulle fungere som undervisningsskib.

Med udgangspunkt i det, er det Fylla Fondens målsætning , at:

  • bevare Fylla som kulturinstitution på Fyn
  • Fyllas hovedopgave skal være af undervisningsmæssig værdi
  • undervisningsinstitutionerne på Fyn har 1. prioritet
  • driften af Fylla delvist er baseret på brugerfinansiering
  • Fylla via aktiviteter for erhvervslivet m.v. udbygger det økonomiske grundlag for driften
  • indsejlet overskud anvendes til den løbende vedligeholdelse af Fylla

Hvert år laver vi på Rederiet Fylla en opsamling af, hvad der er sket på og omkring Fylla i det forgangne år. Vi synes, det er rart – både for os, men også for vores interessenter – at kunne følge med i, hvad vi render og laver, samt hvordan det går Fylla.

Vi håber at kunne få Fyllas historie udgivet på bog.

Besøg Fyllas hjemmeside