S/S Svendborgsund (nu M/S Angelo)

S/S ”Svendborgsund” blev bygget i 1907 på Werft Hubertina, Haarlem, Holland, for Sydfyenske Dampskibsselskab. Den sejlede som færge med plads til 225 passagerer mellem Svendborg og Rudkøbing i 11 år. Derefter blev den solgt til Kristiania (Oslo) i Norge. Den skiftede navn til det nuværende M/S ”Angelo” og sejlede i rutefart indtil 1950, kun afbrudt af en periode under Anden Verdenskrig, hvor den var beslaglagt af den tyske marine.

I 1950 blev ”Angelo” (“Svendborgsund”) ombygget til motorfragtskib og sejlede med last under navnene ”Koløyholm”, ”Høievarde” og ”S.K.S.”.

”Angelo” (“Svendborgsund”) fik sit gamle navn igen i 1995 og lå oplagt en stor del af tiden i forskellige norske havne.

I 2010 blev den fragtet fra Oslofjorden til Frederikshavn i Danmark, hvor den skulle skrottes. Den norske rigsantikvar slog alarm og igangsatte en redningsaktion. Med sine mere end 100 år var S/S “Svendborgsund” at betragte som kulturminde og måtte ikke eksporteres. Rigsantikvaren kontaktede Skibsbevaringsfonden i Danmark, som rettede henvendelse til Udviklingsfonden Det Gamle Værft. Udviklingsfonden takkede ja til tilbuddet om at restaurere damperen og føre den tilbage til dens oprindelige udseende.

dampskib, ss svendborgsund, skib, ærø, det gamle værft,
det gamle værft, ærø, dampskib, ss svendborgsund, svendborg, ærø

Restaureringsplan for skibet

Sydfyenske Dampskibsselskab donerede 280.000 kr. til køb og sikring, og “Svendborgsund” blev slæbt til Ærøskøbing, hvor den nu står på stablen ved Det Gamle Værft.

Sammen med Skibsbevaringsfonden er der lagt en omfattende plan for restaureringen. Materialer, metoder og håndværk på skibet skal foregå efter de originale traditioner. Jern, nittearbejde, træværk og andre materialer bliver brugt nøjagtig som da skibet blev bygget. Arbejdet vil koste 10 millioner kr. og skal finansieres af fondsmidler. Når ””Svendborgsund” igen er klar til søsætning, kommer den til at sejle i Det Sydfynske Øhav som repræsentant for vores flydende kulturarv. Den bliver den eneste nittede ståldamper i Danmark, som er bevaret for eftertiden.

Se S/S Svendborgsunds restaureringsplan her