håndværk,håndsmedet søm, spir, gamle søm

Håndværk og skibe

Bevaring, restaurering og formidling

På Det Gamle Værft arbejder vi med flere former for håndværk. Vores største force er smedjen. Vi både esse-smeder, essesvejser, pladeforarbejder og nitter.
Vi restaurerer, renoverer, laver unika og egen produktion. Vi arbejder i kobber, tovværk, knyttekunst og alt jern og stål.

Skibsarbejde er en naturlig del af håndværket på Det Gamle Værft, ligesom knob, splejsning og kobberarbejde er det.

Vi demonstrerer dagligt essesmedning, kobberarbejde, knob, splejs og rebslagning på værkstederne.

Hvorfor fokuserer vi på restaurering & håndværk?

For et land som Danmark, der i så høj grad er rundet af søfart, er det vigtigt, at vi tager vare på, og sammen bevarer vor maritime kulturarv – især de fartøjer, som er relevante for de forskelige årtier. Vi kan derfor ikke tillade os at lade hånt om gode, danske skibsbygningstraditioner samt håndværk.

Med etableringen af Det Gamle Værft forsøger vi at redde en del af vor håndværksmæssige og maritime kulturarv, hvilket vil være til gavn for både skibene, som kan blive restaureret og vedligeholdt efter de for fartøjet historisk korrekte metoder, og folket, som dermed kan få nogle spændende og lærerige oplevelser.
Vi arbejder sammen med Marstal søfartsmuseum, Flensburg Museumshafen og er med i mange maritime og historiske netværk, for på bedst mulig måde at formidle og bevare vores fælles kulturarv.

By- & bygningsbevaring

Med en beliggenhed i en Europa Nostra-belønnet, bevaringsværdig købstad som Ærøskøbing vil by- og bygningsbevaring have en naturlig plads på Det Gamle Værft. Dette understøttes samtidig af vores samarbejde med Ærø Museum og Byhistorisk Forening. By- og bygningsbevaring kan ske på mange niveauer; lige fra vores essesmedje, hvor beslag kan smedes, til råd og vejledning om, hvordan man passer på og vedligeholder sit bevaringsværdige hus.

Det Gamle Værft søger gæstehåndværkere

Vi søger gæstehåndværkere, som vil vise deres kunnen på vores værksteder. Du vil bruge vores værksteder og du vil være med til at give vores gæster en spændende oplevelse.