Det Gamle Værfts formål

Det Gamle Værft – Øhavets Restaureringscenter er en socialøkonomisk virksomhed.
Det betyder, at vi er sat i verden for at gøre noget godt, der hvor det er skidt.

Det betyder også, at alle de penge vi tjener, bliver geninvesteret i værftets aktiviteter og formål.

Vores socialøkonomiske formål er at fremme beskæftigelsen for unge med særlige læringsforudsætninger, samt at give folk, som fx har været borte fra arbejdsmarkedet i længere tid, eller aldrig er nået at komme ind, en mulighed for at finde fodfæste.

Det Gamle Værfts samfundsmæssige formål er at drive oplevelsesøkonomisk virksomhed på Det Gamle Værft og restaurere bevaringsværdige skibe, samt at bevare og videreføre gamle håndværk. Dermed bidrager vi til både formidling om, og vedligeholdelse af, Danmarks kulturarv.

De to formål, det socialøkonomiske og det samfundsmæssige, danner sammen en synergieffekt i værftets daglige drift.

Den praktiske baggrund

Vi arbejder sammen med Ærø Efterskole. Skolens sejladselever har deres daglige gang på værftet. Desuden sælger vi ydelser, såsom integrations- og jobcafé, samt aktivering og jobprøvning, til Ærø Kommune. Alt sammen for skabe en bedre fremtid for vores målgrupper.

Det Gamle Værft stod færdigt i 2014 på en grund på Ærøskøbings gamle havn, hvor der har været skibsbyggeri siden 1700-tallet. Byggeriet blev muligt via samarbejdet mellem Udviklingsfonden og Realdania, Region Syddanmark og Ærø Kommune. Uden deres vedholdende opbakning kunne drømmen ikke være blevet realiseret! En drøm der startede tilbage i 2005.

På fartøjssiden har processerne også kørt længe. Når man taler om at renovere og restaurere bevaringsværdige jernskibe, skal en masse dokumentation være på plads, før man for alvor går i gang. Takket være Skibsbevaringsfonden, Sydfyenske Dampskibs Selskabs Fond og den Norske Rigsantikvar er vi kommet rigtig godt i gang og er nu nået et stort stykke af vejen.

ærø, det gamle værft, socialøkonomi, oplevelser på ærø, museum, skib, skibe, dampskib, damper, svendborgsund,
Drømmen om håndværk, restaurering & formidling

Drømmen er at få uddannet to hold svende under renoveringen af S/S Svendborgsund. Drømmen er også at få styrket elevers og ansattes kompetencer, så de kan få plads på det ordinære arbejdsmarked.

Skibsrestaurering udført på en historisk korrekt måde er bl.a. en øvelse i tålmodighed. Det er meget bekosteligt, men samtidig utroligt spændende. På Det Gamle Værft anvender vi kun de gamle skibsbygningsteknikker. Vi gør meget ud af formidlingen, fordi vi finder det vigtigt, at håndværket og teknikkerne bevares for eftertiden. Vi har kontakt til Bredalsholmen i Norge, som er et Værnecenter for gamle stålskibe. Vi arbejder på selv at få oparbejdet de tabte kompetencer.

På Det Gamle Værft er vi selv de lykkelige ejere af to nittede jernskibe, Vito og Svendborgsund. Begge fartøjer er erklæret bevaringsværdige af Skibsbevaringsfonden. Vi søger hele tiden økonomiske midler til restaureringen, og hvis pengene kommer i den ønskede fart, får vi nok at se til.

Socialøkonomi – fordi vi ønsker at gøre noget godt