Det Gamle Værfts udviklingsperspektiv

Det Gamle Værft har en virksomhedskultur, som signalerer rummelighed og inkludering, hvilket også er grundidéen i hele Det Gamle Værft-projektet. Samtidig står det beskrevet i Udviklingsfondens fundats (som vi er en del af), at vi på alle mulige måder skal leve op til disse flotte ord, hvorfor vi på alle områder forsøger at efterkomme dette krav.

 

Praktikforløb

På Det Gamle Værft kan unge og voksne gennemgå forløb, som vil ruste dem til et meningsfyldt liv. Det kan være et job, en læreplads eller en uddannelse.

Arbejdet kan bestå af produktion i jern eller træ, overhaling af motorer, vedligehold eller kabys- og rengøringstjans. Værftet har gode værksteder udstyret med nødvendigt værktøj, materialer og sikkerhedsudstyr.

I samarbejde med Ærø Kommunes jobcenter kan vi tilbyde mentorstøtte. Det betyder, at vi tager hånd om den enkelte, hjælper med kontakt til myndigheder og arbejdspladser og guider i den rigtige retning.

 

Ærø Efterskole

Det Gamle Værft samarbejder med Ærø Efterskole. Efterskolen har en bygning med undervisningslokale, toilet- og badefaciliteter, køkken og opbevaringsplads på værftet, hvor eleverne sammen med deres lærer har praktisk og teoretisk undervisning. Vores beliggenhed på Ærøskøbing havn betyder, at der er rig mulighed for at lære det våde element at kende. Efterskolen udsteder kompetencebeviser til eleverne i fx motorlære, redning og knob. Der er også mulighed for at arbejde med IT eller i kabyssen.

Læs om vores samarbejde med Ærø Efterskole

Vi satser på at tilrettelægge kurser for STU-elever. STU er en særlig tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov.

Læs om STU

Se videoen hvor en “gammel metaller” hjælper en ung på værftet

Kurser

På Det Gamle Værft er der mulighed for at komme på kurser for såvel professionelle håndværkere, der skal opkvalificeres på restaureringsområdet, som glade amatører, der gerne vil oplæres lidt i fx kunsten at banke glødende jern.

Ligeledes er der også plads til dig, som har lyst til at være en del af Det Gamle Værft og vil give en hånd med, når du har lyst. Vi har brug for samtlige frivillige arme, ben, hænder og hoveder, vi kan komme i nærheden af. Alle er velkomne!

 

Socialøkonomisk virksomhed

Det Gamle Værft er en socialøkonomisk virksomhed. Det er en not-for-profit virksomhed, der er kendetegnet ved, at den:

  • har et socialt formål
  • har et salg af ydelser og/eller produkter
  • geninvesterer et eventuelt overskud i virksomheden og formålet
  • er organisatorisk uafhængig af den offentlige sektor

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?