M/S VITO

M/S VITO er ejet af Det Gamle Værft (Udviklingsfonden Værftet) som står for restaureringen af skibet.

Udviklingsfonden arbejder med støtte fra Skibsbevaringsfonden på at restaurere VITO og ønsker dermed at fortælle historien om ”havets husmænd” og den historiske forbindelse mellem Ærø og Sønderjylland.

VITO’s historie er typisk for de mange småskibe fra Egernsund og Gråsten.

M/S Vitos historie

1907: Bygget hos Hendrik Kroese, Hoogezand, Holland, til kaptajn Heinrich Peter Knief som FRIEDA MARGRETHA af Hamburg. Skibet var galeaserigget, med sidesværd og uden motor.

1929: Solgt på auktion i København. Navn: FREJA af Stubbekøbing.

1932: Solgt til Faaborg. Reder er skibsfører Carlo Hans Christian Andersen, Bøjden, som får storlugen forlænget 1,8 meter agterover. Mesanmast løftes til forkant af ruf hos Ring Andersen, Svendborg.

Vito, skibet vito, ærø, det gamle værft,

1941: Solgt til København, Dampskibsselskabet Samsø. Køber G. L. Schiønnemann.

1944: MINESPRÆNGT ca. 4,5 sømil syd for Kalveboderne på rejse fra København til Fakse Ladeplads i ballast, gående for sejl og motor. Eksplosionen indtræffer kl. ca. 9.30 om morgenen. Besætningen – 3 mand – redder sig i den stærkt havarerede skibsjolle. FREJA synker kl. 9.43. Et tililende fartøj optager det sårede og forkomne mandskab, som senere landsættes i Køge. Søforhør afholdes i København d. 14. november 1944.

1945: BJÆRGET. Vraget ligger hos Sydhavnsværftet, København. Skibet slettes af skibsregistret som forlist.

1945: Solgt til Carl Jørgen Jacob Ohlsen, Alnor ved Egernsund. Købet foretages af Københavns Skibssalgsbureau, og vraget bugseres til Egernsund af jagten Thyra af Odense. Genopbygningen sker på Skibsværftet Toft. Hos ”Kanon Madsen” monteres efterfølgende en DEUTZ dieselmotor, som tyskerne havde efterladt ved krigens slutning.

1946: Galeasen er i fart som VITO af Gråsten. Skrogfarven er sort med hvide kiler.

1949: En 28 cm dyb køl svejses på, og sidesværdene kan fjernes.

1950: Sælges til E. E. Olsen, Bandholm. Der kommer elektricitet ombord.

1958: Galeasen sælges til dykker Erik Høj Hansen, Stensballe. Nyt navn ELISABETH. Bygges om til stenfiskerfartøj og udrustes bl.a. med en kompressor, for luft til dykker. En af de første opgaver, ELIASABETH bliver beskæftiget med, er havnebyggeri i Rødby.

1960: Ny maskine, en 135 hk Scania Vabis.

1999: ANNA oplægges efter mere end 30 års arbejde hos familien Clausen i Vestbjerg.

1968: Solgt til skibsfører Ejvind Bruun Clausen, Vestbjerg. Nyt navn: ANNA af Nørresundby. Skibet forbliver stenfiskeskib og er aktivt på Limfjorden.

2000: Skibet sælges til Klaus Hove Nielsen, Ringkøbing. Nyt navn: HERLUF af Ringkøbing. HERLUF sættes i fart og arbejder bl.a. med møllebyggeri i Øresund.

2002: Oplægges i Aalborg.

2003: Solgt til Hans Peter Warming, København. Skibet forsejles/bugseres til Gråsten og får sit oprindelige navn, VITO af Gråsten. Hans Peter Warming ønsker at bevare VITO som et sejlende veteranskib til minde om tiden, hvor Egernsund og Gråsten på grund af de mange teglværker og den strategiske beliggenhed havde en hel flåde af disse småskibe.

2004: Skibsbevaringsfonden erklærer VITO bevaringsværdig og udtaler, at VITO ført tilbage til fragtskib anno 1950 vil være yderst interessant.

2008: VITO sælges til Udviklingsfonden, som ønsker at VITO – i samarbejde med den tidligere ejer og venner i Gråsten – skal indgå i Udviklingsfondens projekter i tilknytning til Ærøskøbing havn. Foreningen VITO’s Venner dannes.

2009: Efter et ophold på Marstal Værft ligger VITO nu i Ærøskøbing havn og gennemgår en restaurering i samarbejde med skibsbevaringsfonden.

det gamle værft, skib, vito