Skonnerten Fylla

Skonnerten Fylla er en smuk og bevaringsværdig tremastet skonnert, som i dag fungerer som lejrskoleskib under Rederiet Fylla.

Fylla

Fylla

Fyllas historie

Fylla blev bygget i Nyborg i 1922 af Skibsbygmester Niels Peter Waldemar Dreyer, og er en af de tre jagtbyggede tremastsskonnerter man stadig kan møde i vore farvande; de to andre er Marilyn Anne fra 1919 og Fulton fra 1915.

Fylla blev bygget under navnet Fyn til et rederi i Marstal, og herfra blev den sat i fart på Nord- og Østersøen. Lasteevnen var 170 ton, og skonnerten blev bygget med hjælpemotor fra starten (48 hk).

Efter syv år på Nord- og Østersøen blev skonnerten købt af rederiet Grønland A/S og sendt på fiskeri ved Grønland under navnet Fylla. I 1932 blev skibet overtaget af Den Kongelige Grønlandske Handel. Med tiden blev der skiftet til større maskine et par gange; først 96 hk og sidst i Grønlandsfarten en 174 hk Alpha diesel.

De sidste 10 år af Grønlandstiden var skibet ejet af en færing, der byggede det om, så det kunne fungere som fryseskib. Fylla hentede får og fisk fra de mindre bopladser på kysten til de større opsamlingshavne, hvor lasten blev omladet og fragtet videre til Danmark. Skibet hed i den periode Polar Freezer og blev under det navn købt af Fyns Amtskommune i 1979 med henblik på at bygge det om til et lejrskoleskib.

Skonnerten Fylla blev ved årsskiftet 2006/2007 overdraget til Fylla Fonden, stiftet af Faaborg-Midtfyn, Svendborg og Ærø Kommuner. Fylla Fonden viderefører skibets drift gennem Rederiet Fylla.

Fylla som lejrskoleskib

Efter 47 år i Grønland blev skibet købt af Fyns Amtskommune, og fik sit gamle navn ”Fylla” igen. Skibet blev i de følgende tre år indrettet som lejrskoleskib som et beskæftigelsesprojekt for unge arbejdsløse i Odense.

Ombygning og tilrigning foregik under vejledning og ledelse af skibstømrer Torben Schultz. I forbindelse med ombygningen fik Fylla en ny maskine, en 230 hk Scania diesel.

Fyllas formål

Målsætning med skonnerten Fylla er:

  • at bevare Fylla som en kulturinstitution/kulturværdi i Fyns Amt
  • at Fylla skal have en undervisningsmæssig funktion som hovedopgave
  • at undervisningsinstitutionerne i Fyns Amt har 1. prioritet
  • at driften af Fylla delvist er baseret på brugerfinansiering
  • at Fylla via aktiviteter for erhvervslivet m.v. udbygger det økonomiske grundlag for driften
  • at indsejlet overskud anvendes til den løbende vedligeholdelse af Fylla

Fylla

Fakta

OJTG

  • Loa » 42,50 m
  • Brd » 7,57 m
  • Dbg » 3,10 m.
  • 132 BRT

Vores andre skibe

M/S Angelo er en smuk, gammel damper, som blev bygget i 1906 på Werft Hubertina.

M/S Vito blev bygget i 1907 og er en glimrende repræsentant for småskibsfarten i nord- og østersøfarten.

Fylla